.

.

.

.

maandag 24 augustus 2015

Dagboek deel 049 'Heidepraat'


Donderdag, 06-03-2008

Zo! Hè, hè...dat hebben we gehad..
Het hele Alpha-weekend staat erop! Ik kan je zeggen dat het een behoorlijke klus was om alles uit te pluizen, wat ik opgeschreven had. Niet dat het zo onduidelijk was, maar het was zoveeeel...
Maar..het werk is gedaan en nu kunnen we weer over naar de orde van de dag.

Wat heb ik zoal beleefd de laatste tijd? Och..niet echt veel.
WAAT?? Niet veel?? Jij jokkebrok!! Leugenachtig liegebeest!!
Okee, okee..rustig maar..ik geef het toe: er is een heleboel gebeurd.

Zoals gezegd, kwam ik op 7 november 2007 tot bekering. Hernieuwd. En met volle steun van mijn familie. Mooi, hè?
Toen ik eenmaal uit de weekenddiensten kwam, sloot ik het oude jaar op 30 december af met m’n eerste bezoek aan een kerk. Op 6 januari ging ik naar een andere kerk om te kijken en daar ben ik nog steeds. (zie dagboek deel 39) Nu, twee maanden later, ben ik inmiddels redelijk geïntegreerd. Naast de reguliere dienst op zondag vinden er door de week óók nog enkele activiteiten plaats. Zo volg ik inmiddels de twee-wekelijkse zogeheten ‘intro-avonden’, die als doel hebben toekomstige leden kennis te laten maken met het gemeenteleven. Vanavond hoorde ik van één van de gemeente-oudsten, die de intro-avond leidt, dat het in totaal om zes avonden gaat.
Nou blijkt ‘onze’ gemeente een “cel-gemeente” te zijn. Dat houdt in, dat er binnen de gemeente meerdere celgroepen gevormd zijn, verspreid over de stad en per wijk ingedeeld. Ook in mijn wijk, Twekkelerveld, zit er één. Het is de bedoeling, om het gemeenteleven niet te laten ophouden bij slechts een enkele dienst per week, maar juist ook buiten het kerkgebouw het gemeenteleven voort te zetten. Dat betekent dus, dat er nu eens bij de één, dan weer bij de ander een groepje mensen uit die wijk samenkomt om daar samen in de bijbel te lezen, te bidden en te zingen en te praten over het dagelijks leven met de Here Jezus binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Elke cel-groep heeft een leider/leidster.
Ook die avonden vinden om de week plaats. De ene week is er op woensdag de celgroep, de andere week de bijbelstudie. Ja... die is er ook nog. Daarnaast zijn er de gebedsgroepen. Dat zijn wisselende leden van de gemeente, die komen bidden in een aparte ruimte tijdens de bijbelstudies, intro-avonden, alpha-avonden, vóór en na de kerkdienst, ect., etc. Natuurlijk ontbreekt ook een ‘zorg-groep’ niet. Deze houdt zich bezig met (hoe kan het ook anders) de zorg voor individuele gemeenteleden. Hoe deze groep eruit ziet weet ik nog niet precies, maar hier zie ik voor mezelf een rol weggelegd. Bijvoorbeeld in de vorm van huisbezoek bij de ouderen die ziek zijn, of om andere fysieke/mentale redenen niet (meer) naar de diensten e.d. kunnen komen. En omdat ‘we’ een vrij ‘jonge’ gemeente zijn (gemiddelde leeftijd), zijn er natuurlijk ook de diverse jongeren-activiteiten. Zo hebben de 13-15 jarigen een eigen dienst, is er de jeugdsoos, de 20+groep, kinderwerk, de zondagse kinderdienst en niet te vergeten de jaarlijkse “Sonrise”. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement, zo heb ik begrepen, waar in diverse spelletjes en activiteiten in de buurt binnen het kader van het evangelie van alles en nog wat gedaan wordt met en voor de kinderen uit die buurt.
En dit alles en meer wordt weergegeven op een heel eigen website, die nu enigszins in ruste is, omdat de webmaster zoekende is naar een opvolger vanwege z’n verhuizing naar het westen.
Ik heb al aangegeven, dat ik dit best graag op me wilde nemen, maar er was al een andere kandidaat. Mocht deze het toch niet willen, hoop ik dat ik het mag doen. Ik barst van de ideeën voor foto’s en teksten van de verschillende activiteiten. Voor mijzelf zou dat betekenen dat ik met m’n pen /papier en cameraatje deel uit zou mogen maken van tal van activiteiten.

Ach ja...en dan is er natuurlijk nog de Alpha, die nog steeds loopt.
Door die cursus heb ik geleerd, m’n schaamte te laten varen en weer in een kringgebed te mogen meebidden. Ik heb er zoveel gehoord en beleefd over en met de Heilige Geest. Weer zoveel gehoord, gelezen, gezien en beleefd over, van en met de Here Jezus. Ik heb die fruitmand van de Heilige Geest weer teruggevonden, die ik weer mag ontwikkelen en in Zijn leiding mag laten groeien. Ik heb er hernieuwd gehoord over de gaven van de Geest...ik was het allang kwijt en vergeten. Voorlezen uit Gods Woord voor een groep mensen...hoelang is dát geleden?? Ik heb geen idee, maar de Here Jezus heeft het me allemaal teruggeven in de laatste twee maanden. Er is zóveel om met elkaar te delen en ik heb zóveel om te geven, maar tot op heden heb ik alleen maar ontvangen. Maar ik weet zeker: zoals de Here Jezus mij in Zijn Genade weer heeft aangenomen, zo zal Hij me ook in staat stellen om eindelijk te mogen geven en zo met anderen Zijn oneindige liefde te kunnen delen.

Tot slot dit:
Op de intro-avond werden de volgende twee teksten na elkaar voorgelezen, met als doel te illustreren hoe wij binnen de gemeente met elkaar moeten omgaan:
1 Johannes 4: 12b
“Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.”

1 Johannes 4: 17
“17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.”

Hier volgt het hele stukje:
1 Johannes 4:7-19
7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Zeg nou zelf: is dit laatste vers niet waar het uiteindelijk om gaat?
Mooi, hè? Supergaaf, toch...

ps. “Waarom die rare titel?”, vraag je je misschien af...
Wel...dat is de naam van het gemeenteblad van de
Evangelische Gemeente aan...de Heidestraat.

Sebo Hilberts

Geen opmerkingen:

Een reactie posten